Kahal, czyli Zgromadzenie ludu Bożego. Bóg jest centrum naszego życia. Jemu pragniemy oddawać cześć naszym stylem życia, więc wszystkie działania, jakie podejmujemy, mają na celu głębsze Jego poznanie.

KAHAL

Stowarzyszenie KAHAL – Podejmuje działania, które skupiają się wokół służby rodzinie, ewangelizacji i jedności chrześcijan. Naszym opiekunem duchownym jest ks. dziekan Janusz Badura, proboszcz parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim. Współczesna kultura stawia wobec rodziny szereg wyzwań, a dynamika zmian zachodzących w społeczeństwie każe nam poszukiwać nowych form wsparcia dla budowania więzi międzyosobowych. W naszym zaangażowaniu otwieramy się na współpracę, w poszukiwaniu dróg jedności, z wszystkimi, którzy inspirację dla podjętych aktywności czerpią z judeochrześcijańskich zasobów naszej kultury. Stąd też dla nazwania naszego Stowarzyszenia użyliśmy hebrajskiego terminu KAHAL (קהל) – zgromadzenie, które łączy wspólny cel. Wierzymy, że sama nazwa KAHAL, jak i kontekst treści, które ten termin wyraża, prowadzi nas do nieustannego odkrywania źródeł naszej tożsamości.

MISJA

Kahal to miejsce, gdzie każdy człowiek doświadczy uzdrawiającej miłości Chrystusa.

WIZJA

Naszym celem jest rozbudzanie w ludziach pasji dla Jezusa i kształcenie przyszłych pokoleń ludzi zakochanych w Ewangelii. Chcemy dotrzeć w każdy zakątek świata z orędziem Bożej miłości. Kahal poświęca się służbie jedności chrześcijan oraz pomnaża oddanych Kościołowi ewangelizatorów.

LUDZIE

Jesteśmy grupą przyjaciół. Mamy swoje rodziny, miejsca nauki i pracy, a codzienność zdecydowanie zakorzenia nas w społeczności, którą współtworzymy. Jesteśmy katolikami i każdy z nas, w różnych okolicznościach, powierzył swoje życie Bogu.

Witold Kacała
lider wspólnoty
tel. 604 593 049

adminO nas