,,Ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo święte opisuje za pośrednictwem słów.”

KKK 1160

Ikony

,,Ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo święte opisuje za pośrednictwem słów. Obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie.

Mówiąc krótko, pragniemy strzec zazdrośnie wszystkich nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pisanych jak ustnych. Jedną z nich jest przedstawianie wzoru za pośrednictwem obrazu, jeśli zgadza się z literą orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego Wcielenia Słowa Bożego, oraz przynosi nam korzyść, ponieważ przedmioty przekazują jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, co bez dwuznaczności oznaczają.” KKK 1160

Nich moje ręce chwalą Pana w słabości i nieudolności mojej przez marne naśladownictwo cudowności Jego. Niech oczy moje dostrzegają Niebo a usta mówią: „Święty, Święty, Święty”.

Pisanie ikon jest dla nas modlitwą uwielbienia.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (kalendarz) w miejscu ustalonym przez prowadzących grupy. Grupy 12 osobowe : kobiety, mężczyźni, młodzież.

kontakt

Dagmara Kondrat-Plewa

e-mail: biuro@kahal.pl

adminIkony