Grupa prorocza skupia osoby, którym Bóg wkłada w serce troskę o rozwój naszej wspólnoty.

Grupa Prorocza

,,Wśród łask szczególnych należy wymienić łaski stanu, które towarzyszą wykonywaniu odpowiedzialnych zadań życia chrześcijańskiego i posług wewnątrz Kościoła:

Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo (Rz 12, 6-8).” KKK 2004

Grupa prorocza skupia osoby, którym Bóg wkłada w serce troskę o rozwój naszej wspólnoty, rozumiany jako szukanie dróg rozwoju, które już dawno przygotował dla nas Pan.

kontakt

Barbara Bukała

e-mail: biuro@kahal.pl

adminGrupa Prorocza