„Uzdrawiajcie chorych!”

(Mt 10, 8)

Modlitwa o uzdrowienie

„Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne. Św. Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała. KKK 1509

Modlitwa o uzdrowienie jest charyzmatem, który zostaje ponownie odkrywany w dzisiejszym Kościele. Odkrywamy, że każdy, bez wyjątku jest powołany do tego, by modlić się za innych o uzdrowienie.

Modlimy się o uzdrowienie fizyczne ale także o uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie emocji, uczuć, relacji, zranień, tego wszystkiego, co jest głęboko w nas.

Uczymy się także zmiany naszej mentalności w tej dziedzinie, to znaczy, że właśnie my mamy być znakiem Bożej obecności dla innych jako lud kroczący zwycięsko i pokonujący wszelkie choroby w Imię Jezusa. Odkrywamy, co tak naprawdę znaczy mieć Boga za Ojca, a raczej Tatusia, który jest nam przychylny i kocha nas bezgranicznie.

Co to znaczy być powołanym do dziedzictwa Króla? Co to znaczy być dziećmi Króla? To dziedzictwo uprawnia nas do pokonywania wszelkich chorób, bo Bóg jest dobry i miłosierny, On jest lekarzem i uzdrawia, gdy z pokorą i w autorytecie Bożych dzieci modlimy się z mocą o uzdrowienie.

kontakt

Agnieszka Florek

e-mail: biuro@kahal.pl

adminModlitwa o uzdrowienie