„Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.”

KKK 81a

Grupa Biblijna

Tu odkrywamy moc Słowa Bożego w swojej codzienności, tu w Duchu Kościoła Go zgłębiamy, Nim się karmimy i dzielimy.

kontakt

Adam Szczyrba

e-mail: biuro@kahal.pl

adminGrupa Biblijna