,,Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa.”

(Hbr 7, 25)

Modlitwa wstawiennicza

,,Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który „zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 25). Sam Duch Święty „przyczynia się za nami w błaganiach… przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27).

Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, „niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2, 4), do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło.” KKK 2634-2635

Zapisz się na modlitwę wstawienniczą

Osobiste spotkanie z Bogiem i doświadczenie Jego miłości powoduje, że otwieramy Bogu serce, by poprzez nas docierał do tych, którzy tego potrzebują. Jednym z wymiarów otwarcia serca na bliźniego jest posługa Modlitwą Wstawienniczą.
Wstawiennictwo- to więcej niż modlitwa. To szukanie Bożego oblicza i trwanie w Jego obecności. To nieustanne wsłuchiwanie się w głos Ducha Św., aby stając w autorytecie imienia Jezus, odczytywać to, co porusza Boże Serce.
Bóg chce rozlewać swoje łaski i zawsze daje o wiele więcej, aniżeli człowiek oczekuje.
Dlatego też Modlitwa Wstawiennicza ma obudzić w człowieku postawę otwarcia na przyjęcie
tego, czego Bóg chce udzielać.

adminModlitwa wstawiennicza