PASCHA Kolacja Sederowa

” I spożyli Paschę Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga izraelskiego.” Ezd 6, 21

Serdecznie zapraszamy na Paschę  Kolację Sederową.

Uroczysta kolacja sederowa jest spożywana przez Żydów co rok w święto Paschy na pamiątkę wyprowadzenia narodu Izraela z niewoli egipskiej. Jest to ten sam uroczysty posiłek, który spożywał Jezus z uczniami w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Podczas kolacji dowiemy się jak wygląda tradycyjny Seder, poznamy jego symbolikę i związek z Wielkanocą.

W atmosferze rodzinnego świętowania będziemy mogli  skosztować  tradycyjnych sederowych potraw.  Kazimierz Barczuk, pastor i założyciel Misji „Poślij Mnie” wprowadzi nas w charakter święta Paschy, a Dorota Herok i zespół Chaim przybliżą nam żydowski i izraelski taniec i muzykę.

adminPASCHA Kolacja Sederowa